"Nya" långhus, en palissad och kanske lite vikingatid!


Årets undersökning pågår nu för fullt i Ytterby. De huvudsakliga målen är att:

  • Totalundersöka en 350 kvm stor yta ca 100 meter sydväst om de tidigare undersöka husytan med den stora hallbyggnaden. Här påträffades 2011 spår efter minst fyra huslämningar, varav två daterades till förromersk järnålder respektive yngre romersk järnålder.
  • Undersöka vad den märkliga korslagda rännanläggning som vi påträffade vi bebyggelsen södra avgränsning, är för något. Är det en hägnad eller möjligtvis en palissad?
  • Fortsätta leta efter den förmodade vikingatida bebyggelse som sannolikt bör ligga i nära anslutning till gravfältet som innehåller gravar från denna period. De övriga daterade gravarna motsvarar väl de huslämningar vi funnit på boplatsen, från ca 500 BC till ca 600 AD.

Område A markerar den tidigare totalundersökta ytan med hallbyggnaden, område B markerar den nya huslämningsytan och område C markerar den nya sökschaktsytan

Område A markerar den tidigare totalundersökta ytan med hallbyggnaden, område B markerar den nya huslämningsytan och område C markerar den nya sökschaktsytan


Vid den 350 kvm stora huslämningsytan har vi precis blivit klara med det första huset (Hus VIII). Byggnaden har bestått av elva kraftigt stenskodda stolppar som burit upp taket. Tyvärr saknas spår efter väggkonstruktionen men husets bredd kan uppskattas till ca 6 meter. Längden har varit ca 22 meter och typologiskt går det att datera huset till äldre järnålder. Ett 14C-prov från förra året daterades mycket riktigt till förromersk järnålder.


Hus VIII. Konerna markerar var det takbärande stolparna har stått.
Hus VIII. Konerna markerar var de takbärande stolparna har stått

Vi har också hunnit med att öppna upp en större yta vid den märkliga rännanläggningen som vi hoppades kunde vara en hägnad eller t.o.m. en palissad som avgränsat bebyggelsen. Två dateringar, en från yngre romersk järnålder och en från folkvandringstid-tidig vendeltid, antydde att den har varit samtida med ett av de fyra husen vi nu ska undersöka, samt den stora hallbyggnaden som nu är totalundersökt.


Så här såg den avschaktade ytan ut inför årets undersökning:

Palissad? 2011
… och så här ser den ut nu!

Palissad. 2012

Det har med all sannolikhet varit en timmerkonstruktion med korslagda stockar som bildar ett träfundament för en kraftig palissad som varit övertäckt av en jordvall. Flygfoton från 1930-talet visar två vallar i samma riktning, och exakt belägna där vi hittade vår anläggning. Palissadens sträckning gick att följa ca 50 meter från ett dike i sydost till en gravhög som markerar början på det stora gravfältet. Tyvärr har vi inte tillstånd att fortsätta på gravfältet detta år. Intressant är att palissaden ändrar karaktär precis innan gravfältet där den övergår från liggande stockar till mindre parställda stolphål. Kanske markerar det en ingång?


På vår jakt efter vikingatidens bebyggelse öppnade vi upp en mindre yta sydväst om gravfältet på ett mycket fint höjdläge i landskapet (se område C på den första bilden). Redan vid de första schaktdragen framkom en tydlig väggränna, och så en till och så en till… Vi kunde snabbt konstatera att det legat minst två hus på denna ytterst begränsade yta. Nu återstår bara att vänta på dateringarna av de prover vi tagit. Keramiken verkade i alla fall delvis vara av en annan karaktär än den vi tidigare funnit vid den gamla undersökningsytan.

Väggränna och stolphål
Väggränna och stolphål


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0