Fältsäsongen över för i sommar

Nu är fältarbetet över för den här gången, och våra flitiga grävare tar antingen igen sig - eller sitter hemma och bearbetar grävmaterialet. All dokumentation ska digitaliseras och föras in i databasen Intrasis ("Intra-Site Information System"), och bara det är ett digert arbete. Därefter ska fynden analyseras, och provsvar från det laboratorie som analyserar våra makrofossilprover ska inväntas.
Vi återkommer snart med både bilder på spännande fynd, tillbakablickar på tidigare utgrävningar och ny information!

RSS 2.0