Grophusens tid är ej förbi

Nu är även höstens fältundersökning avslutad. Vi sitter för närvarande inne på Institutionen för historiska studier på Göteborgs universitet, och registrerar fynden och dokumentationsmaterialet från grävningen. Fyndmaterialet har varit något knapert, men vi har nått andra viktiga resultat. Huvudsyftet med höstens undersökning var att undersöka de förmodade grophusen som låg sydväst om den stora hallbyggnaden. På grund av konstant regn hann vi tyvärr inte undersöka allt som vi tänkt, men vi kunde i alla fall konstatera att vissa av anläggningarna inte var grophus utan större gropar med okänd funktion. Vi kunde även bekräfta åtminstone ett mindre grophus med bevarade väggstolpar runt det nedgrävda golvet. Framtida undersökningar får avgöra om det finns fler grophus i området eller ej.Det nya grophuset med väggstolpar i bakgrunden.

En annan trevlig upptäckt var det nya stolphålet som förmodligen har ingått i den takbärande konstruktionen i den stora hallen. Detta medför att det första grophuset som undersöktes i våras, har legat inne i hallen, och kanske snarare var en förrådsgrop/källare. Det nya grophuset har tyvärr anlagts där det andra stolphålet i det takbärande stolpparet borde ha funnits. C-14-dateringar får visa om det ”nya” stolphålet och gropen tillhör hallen.

På återseende!


Hallbyggnaden (hus I) med det gamla grophuset alt. förrådsgropen
i blått och det nya grophuset i rött.


Ett stort hus och en liten kula

Så var seminariegrävningens första vecka avslutad! Som vi redan på förhand anade så lämnade vädret en del övrigt att önska. Dock så klarnade det upp under veckans andra hälft och arbetet kunde sättas igång på riktigt. Tyvärr har delar av området varit för blött för att kunna undersökas så vi har mest hunnit gräva mindre anläggningar som varit någorlunda förskonade från väta. Vi har hunnit undersöka delar av en eventuell hägnadsränna, ett par gropar samt några stolphål. Intressant är att ett av dessa stolphål sannolikt ingår i den tidigare undersökta hallbyggnaden (Hus I). Vi kommer att redogöra mer utförligt för denna huslämning i kommande blogginlägg. Kortfattat har huset varit uppfört i tre olika faser, varav den yngsta fasen sannolikt härrör från vendeltid, och har imponerande dimensioner på ca 48x10 meter. Endast ett längre förhistoriskt hus har tidigare undersökt i Bohuslän. Om nu vårt nya stolphål ingår i långhusets yngsta fas har det varit uppemot 54 meter långt! Även på fyndsidan har en intressant upptäckt gjorts. I det nyss nämnda stolphålet hittades en så kallad ”lerkula”.  Denna typ av artefakt är inte helt ovanlig i Göteborgsområdet, och en tolkning är att de är en sorts kultföremål. Tidigare har inga lerkulor påträffats inom boplatsområdet. Nu följer en helgs vila innan vi tar nya friska tag på måndag, med siktet inställt på de förmodade grophusen!


Ytterby hösten 2011: The Grophus Edition

Nu är det dags igen! Den 12 september återvänder vi till Ytterby för nya arkeologiska undersökningar. Det är hög tid att ge sig i kast med de förmodade grophusen som kommit fram under årets tidigare undersökningar. Under de kommande två veckorna ska Göteborgstudenter på den arkeologiska fortsättningskursen genomföra sin seminariegrävning på platsen och uppleva det stora Ytterby-äventyret. Vädergudarna utlovar regn och allmänt höstrusk, men det är trots allt viktigt att härdas som blivande arkeolog. Under vårens grävning undersökte vi ett av grophusen som var beläget vid den stora hallens ena gavel. Fyndmässigt var det skralt förutom en del ytterst fragmenterade keramikbitar samt en bit förslaggat material. Grophus en typ av mindre hus med nergrävt golv. De återfinns ofta vid stormannagårdar och har sannolikt främst använts till hantverksrelaterade aktiviteter som t.ex. vävning. Det är ganska vanligt att det hittas fragment av, eller hela vävtyngder i grophusen. Vi återkommer med fler nyheter under grävningens gång!

Grophuset som undersöktes under våren 2011.
Grophuset som undersöktes under våren 2011.

Illustration av grophus med stående vävstol från http://www.mittelalter-zentrum.eu/?q=node/174
Illustration av grophus med stående vävstol från http://www.mittelalter-zentrum.eu/?q=node/174


RSS 2.0