Den forntida fastighetsmarknaden växer


I och med vårens undersökningar har ett tiotal nya hus upptäckts. De flesta framkom i ett större sökschakt som drogs rakt söder om den gamla grävytan. Men i samband med slutundersökningen av de tre redan delvis undersökta husen, påträffades ytterligare ett hus, hus XII. Huset var extra intressant i det avseende att det uppvisar stora likheter med två andra hus som har undersökts i Göteborgstrakten. Det ena i Björlanda och det andra i Ytterby socken, knappt två km från vår grävyta. Liksom dessa båda hus, består väggresterna i hus XII, av stolpar till skillnad mot övriga undersökta hus i Ytterby, där de består av väggrännor. Andra likheter är att det har varit ganska glest mellan de stolppar som har burit taket. I fallet gällande hus XII har endast ett sådant "bockpar" kunnat konstateras. Ytterligare en likhet är den tydliga rumsindelningen, bestående av ett antal väggstolpar, vid husets ena gavel. De tidigare undersökta husen har båda daterats till romersk järnålder (0-400 e.Kr.) vilket ger en fingervisning om ålder på hus XII. Det verkar alltså röra sig om en lokal hustyp för Göteborgstrakten under denna period.

   
    Det stora sökschaktet, med nya huslämningar, markerat i gult.


    Hus XII i rött.


Fortsättning följer!

Arkeologidag i Ytterby, lördagen den 13 augusti, 2011Vet du att det vikingatida Kungahälla – kungsgården – låg mitt i Ytterby?

Det var här de stora namnen i Nordisk vikingatid vistades och det var hit kung Sigurd återvände år 1111 efter sina många äventyr i Europa och Mellanöstern!


I Folkets Hus : 

Kl.10.00-17.00 Bildspel och utställning om den första europeiska kung som deltog i korstågen – Sigurd  Jorsalafar. Han återkom efter en fyra år lång resa till bl.a. Jerusalem hit till kungsgården i Ytterby – för ganska exakt 900 år sedan – sommaren år 1111.

Utställning av några av alla de tusentals fynd som gjorts i samband med de senaste årens arkeologiska undersökningar.

 

Liten utställning om de namnkunniga vikingatida kungar som vistades på kungsgården i Ytterby!

 

En av Skandinaviens allra största hallbyggnader låg i Ytterby – nästan 50 m lång och 9 m bred – titta på animation gjord av Tobias Andersson och rekonstruktionsbilder                                                              

Vad finns det för andra fornlämningar i Ytterby socken? Här kan du se om du själv har några lämningar på din mark.             

Det färgsprakande Vikingabroderiet som berättar om viktiga händelser i Kungälvstrakten

Vi är mycket intresserade av att få titta på gamla foton över det centrala Ytterby och gravfältet vid Porten och Smällen – Har du något sådant?

Bokförsäljning m.m.

Kaffe och annan förtäring serveras hela dagen


FRIVILLIG  ENTRÉAVGIFT


PROGRAMPUNKTER – reservation för tidsförskjutningar:

 

Kl. 11.00-16.00 Kom och visa upp dina förhistoriska föremål – så kan arkeologerna tala om hur de använts och hur gamla de är! Arkeologexperter är Ulf Ragnesten, Göteborgs Stadsmuseum och Lasse Bengtsson,  Stift. Bohusläns Hällristningar. Folkets Hus.


Kl. 10.00-12.00 Pilbågskytte vid grävplatsen – skyltar visar. Europamästaren i långbågsskytte, Björn Källhult, instruerar.                                                                            


Kl. 11.15 Visning av undersökningen av den stora hallbyggnaden – Ulf, Ragnesten, Simon Karlsson och Joel Westblom - samling vid Derome.


Kl. 12.00 I augusti 1135 brändes staden Kungahälla ner – Tina Andersson läser för barnen ur Hans Petterssons bok ”Sjörövarna kommer” som skildrar de ruggiga händelserna. Samling vid Derome.                                                                                                                                                  


Kl. 12.00 Visning av gravfältet Porten och Smällen – det näst största i hela Bohuslän – Kristina Bengtsson & Hanna Löfquist - samling vid Derome.


Kl. 12.45 Kung Sigurd kommer hem till hallen efter sin fyra år långa resa


Kl. 13.00-15.00 Pilbågskytte vid grävplatsen – skyltar visar. Europamästaren i långbågsskytte, Björn Källhult, instruerar.    

Kl. 13.30 Föredrag av arkeolog Anna-Lena Gerdin – 7 000 år i Ytterbydalen. Folkets Hus


Kl. 14.15 Visning av undersökningen av den stora hallbyggnaden – Ulf, Ragnesten, Simon Karlsson och Joel Westblom - samling vid Derome.


Kl. 15.00 Kung Sigurd kommer hem till hallen efter sin fyra år långa resa        


Kl. 15.45 Föredrag av arkeolog Kristina Bengtsson - Kungahälla - hur kunde det bli så fel? Folkets Hus

                                   
Hjärtligt välkomna!


Arrangörer: Institutionen för Historiska Studier vid Göteborgs Universitet, Föreningen Kungälvs Musei Vänner i samarbete med Ytterby Folketshusförening.


RSS 2.0