I denna ljuva dateringstid...

Äntligen är vi tillbaka med lite nyheter från undersökningen i Ytterby! Nu har de senaste 14C-dateringarna kommit och de bjuder på en hel del spännande svar, samtidigt som de också väcker nya frågor. Vi kan nu konstatera att den stora hallbyggnaden har uppförts under tidig folkvandringstid (ca 400 e.Kr.) och övergavs sannolikt i samband med en brand under tidigt 600-tal. Man kan se en tydlig kontinuitet på denna yta där grophuset (hus XI) och Hus III uppfördes i övergången bronsålder-järnålder (ca. 500 f.Kr.). Detta hus har sedan ersatts av Hus II under yngre förromersk järnålder (200-0 f.Kr.). Därefter uppfördes sannolikt Hus XII någon gång under slutet av förromersk järnålder eller under romersk järnålder (0-400 e.Kr.). Under folkvandringstiden uppfördes den stora hallbyggnaden som troligen byggdes om i slutet av folkvandringstid och av någon anledning övergavs under vendeltid.

Vi återkommer senare med mer information om dateringarna från bebyggelselämningarna i de långa sökschakten söder om Hus I-III och XI-XII.


   Hus I-III och XI-XII.


RSS 2.0